Blogi

Onnistuneen yrityskaupan läpivientiä sujuvoittaa ulkopuolinen asiantuntija

Image

Onnistuneen yrityskaupan läpivientiä sujuvoittaa ulkopuolinen asiantuntija, jonka rooliin kuuluu sekä yrityskaupassa neuvonta että arvonmääritys


Yrityskaupan prosessiin kuuluu useita vaiheita. Onneksi sen kulkua helpottavat ostajan ja myyjän neuvonantajat. Ostajat haluavat varmistaa, että saavat vastinetta rahoilleen, kun taas myyjät saada optimaalisen myyntihinnan. Molempien osapuolien on käytettävä harkintaa kauppaan ryhtyessä ja ymmärrettävä prosessin kulku. Siksi kaupan toteuttamiseksi hyödynnetään usein ulkopuolista yrityskaupan asiantuntijaa.


Yrityskauppaa valmistellessa on hyvä kartoittaa tarpeet, resurssit ja aikataulu. Tyypillisesti prosessi alkaa arvonmäärityksellä. Jos alustava tarjous on jo saatu tai jätetty, on sen jälkeen hyvä sopia alustavasti mahdollisen kaupan tulevista keskeisistä ehdoista. Tällöin tehdään tilanteesta riippuen aiesopimus tai esisopimus.


Jos myyvällä osapuolella on aikaa valmistautua yrityskauppaan, kannattaa myyjän pyrkiä tehostamaan liiketoimintaa. Paras lopputulema yrityskaupoista saadaan usein silloin, kun turhia kulueriä on pystytty karsimaan, jotta saadaan yrityksestä houkuttava ostokohde. Toisaalta ei kannata alkaa supistaa kaupan kannalta olennaisista toiminnoista: yrityksen toiminnan ja jatkuvuuden kannalta keskeisten investointien ja hankintojen tekemistä ei kannata lykätä. Valveutunut ostaja tunnistaa kyllä puutteet ostotilanteessa.


Arvonmääritys yrityskaupassa

Arvonmääritys korostuu ennen tarjouksen jättöä. Sen perusteella tehdään yhtiön taloudellisiin olosuhteisiin oikein mitoitettu tarjous. Tämän jälkeen yrityksen due diligence -tarkastuksessa haetaan vielä täsmennystä alkuperäiseen arvonmääritykseen.


Arvonmääritykseen yrityskaupassa on tapoja yhtä monta kuin tekijöitäkin. Oli kyse sitten myyjästä tai ostajasta asiakkaana, meillä JTT:llä arvonmäärityksen lähtökohtana on se, mikä on yhtiön kannattavuus ja mikä on sen kassavirran tekokyky tulevien vuosien aikana; kuinka kannattava yhtiö kykenee tulevan toiminnan myötä olemaan. Laadimme taloudelliset ennusteet arvonmäärityksen kohteena olevasta yhtiöstä yleensä noin viidelle vuodelle. Näihin ennusteisiin vaikuttavat yrityksen jo toteutuneet aiemmat luvut, sekä asiantuntijamme näkemys yhtiön kehityksestä. Tarkkailemme myös, onko yhtiössä itsessään tai yhtiön toimintaympäristössä riskejä – tai positiivisia mahdollisuuksia – jotka vaikuttaisivat kehitykseen.


Kauppakirja, yrityskaupan verotus ja kilpailukielto

Tarkastelemme JTT:llä asiakkaidemme puolesta myös kauppaan liittyviä verotuksellisia ja hallinnollisia asioita. Yrityskaupan asiantuntijamme auttaa kauppakirjojen ja liitteiden laatimisessa. Paperityötä tehdään usein prosessin taustalla sitä mukaa, kuin tilanne etenee. Itse kauppaneuvotteluille varataan vielä oma aikansa. Niiden myötä hienosäädetään kauppakirjaa ja sen ehtoja. Kun lopulliset kauppaneuvottelut saadaan molempia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, suoritetaan kauppojen teko sekä luovutus- ja vastaanottotyö osapuolten välillä.


Kun asiakkaanamme on myyvä osapuoli, arvioimme kertyviä veroseuraamuksia, jotta nämä osataan hyvissä ajoin huomioida kauppasummaa määritettäessä. Toisinaan yrityskaupan verotus voi kohdata myös ostavaa osapuolta varallisuuden siirtyessä. Ostajaa edustaessa huomioimme tämän arvonmäärityksessä ja myyntineuvotteluissa.


Kilpailukieltosopimukset ovat lähtökohtaisesti laissa kiellettyjä. Yrityskaupoissa kilpailukieltosopimus voi joskus olla tietyin edellytyksin sallittu, koska se voi olla välttämätöntä ostettavan yrityksen taloudellisen arvon ja ostajan investoinnin suojelemiseksi. Kilpailukieltoehdon täytyy kuitenkin olla ajallisesti, sisällöllisesti ja maantieteellisesti rajattu kohtuulliseksi eikä saa rajoittaa liikaa kilpailua, ainoastaan sen verran kuin on välttämätöntä kaupan toteutumisen ja yrityksen intressien suojaamiseksi.


JTT on yrityskaupan asiantuntija

Ostajaosapuolta edustaessa ohjaamme asiakkaan prosessin läpi ja viime kädessä lausumme, kannattaako yritystä meidän näkökulmastamme ja tarkastuksen perusteella lähteä ostamaan. Esittelemme keskeiset havainnot asiakkaalle ja varmistamme, onko jotain sellaista, mikä vaikuttaisi tai pitäisi huomioida kauppasummassa tai kaupan ehdoissa.


Kun toimimme myyjäosapuolen kanssa, meidän on mahdollista etsiä ja kartoittaa mahdollisia ostajakandidaatteja. Vastaavasti voimme kartoittaa ostotokohteita ja toimia ostajan äänenkantajana.


Jokainen yrityskauppa on uniikki. Tutustumme tilanteeseen sekä kaupan olosuhteisiin huolellisesti. Asiantuntijoidemme ja laajan yhteistyökumppaniverkostomme avulla saamme yrityskaupat toteutettua niin, että kauppojen solmiminen vie mahdollisimman vähän aikaa ja resursseja asiakkaan muusta toiminnasta. Vähemmänkin kokeneelle kaupantekijälle räätälöimme palvelun avaimet käteen -periaatteella sopivaksi. Meidät saat helpoiten kiinni lomakkeella osoitteessa: https://www.jtt.fi/yhteystiedot

Antti Pekkarinen

Osakas, JTT Advisory
0407016640
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.