template="gourmand";
Image

Tilintarkastus

Yrittäjäläheistä tilintarkastuspalvelua yli 30 vuoden kokemuksella.

Olemme pohjoiskarjalainen tilintarkastusyhteisö

Olemme pohjoiskarjalainen tilintarkastusyhteisö. Alueellisesti olemme suurin itsenäinen toimija ja olemme ylpeitä saadessamme työllistää kokopäiväisesti 8 tilintarkastuksen ammattilaista.

Yhteisössämme toimivat auktorisoidut tilintarkastajat KHT Petri Makkonen, KHT Mira Tahvanainen, HT Pauli Huusko sekä HT Seppo Åkerlund. 

Image
Image

Millainen on tilintarkastusprosessimme?

Prosessimme on tehokas, digitaalinen ja asiakasläheinen.

Tehokkuus tulee laadukkaasta tilintarkastusprosessistamme. Prosessimme on pitkälle standardoitu, jolloin jokaisella tarkastustiimin jäsenellä on toimeksiannon alusta asti selvä rooli ja vastuualue. Luomamme malli on tekijäänsä ohjaava, niin että pystymme tekemään alusta asti laadukasta ja luotettavaa tilintarkastustyötä. Tällöin asiakas saa laadukkaan tilintarkastuksen, ilman kohtuutonta kustannusta.

Digitaalisuus tulee sähköisten työvälineiden hyödyntämisestä sekä tuoreesta tietotaidosta. Meille voi toimittaa tilintarkastusaineiston sähköisesti ja meillä on kyvykkyys suorittaa tarkastus etänä. Suurin osa tarkastuksistamme tapahtuukin jo täysin etämuodossa.  

Asiakasläheisyys tulee tarpeiden huomioimisesta. Asiakkaallamme on mahdollisuus vaikuttaa, kuinka paljon hän osallistuu tilintarkastusprosessiin. Emme pyri sitomaan asiakkaan käsiä tilintarkastusprosessin ajaksi vaan suoritamme tarkastuksen taustalla ja tuomme havaintomme esille väli- ja loppukeskusteluissa. Tilintarkastusmallimme on suunnattu pk-yrityksille ja se on pyritty tekemään mahdollisimman kevyeksi kuitenkaan laadusta tinkimättä.

Tilintarkastusprosessimme käsittää seuraavat vaiheet:

Alustavat toimenpiteet → toimeksiannon suunnittelu → riskien arviointi → olennaisuuden määrittely → tilintarkastustoimenpiteet → dokumentointi → johtopäätökset → yhteenveto 

Image

Mihin pyrimme tilintarkastusta tehdessämme?

Tilintarkastus on aina varmennustoimeksianto ja meidän ensisijainen velvoitteemme on varmistaa, että asiakkaamme tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan. Tilintarkastuksen jälkeen asiakkaan on voitava luottaa, että tilinpäätös on laadittu lakien, säännösten ja velvoitteiden mukaisesti ja hän saa tilinpäätöksen laatijana oikeusturvan. Tilintarkastuksen voisikin mieltää eräänlaiseksi vakuutukseksi.

Pyrkimyksemme ei ole kuitenkaan suorittaa ainoastaan ulkopuoliset vaatimukset täyttävä tarkastus, vaan pyrimme aina tuottamaan asiakkaillemme arvokasta informaatiota päätöksenteon tueksi. Informaation avulla asiakkaamme voi kehittää ja tehostaa liiketoimintaansa. Tuomme myös esille, jos toiminnassa väärinkäytösriskin näkökulmasta joitain kontrollin puutteita.

Image
Image

Miksi olemme hyvä valinta tilintarkastajaksi?

Olemme vahvasti paikallinen yhteisö yli 30 vuoden kokemuksella. Toiminnassamme yhdistyvät sekä suuren että pienen tilintarkastusyhteisön edut. Meillä on osaaminen ja resurssit suorittaa laaja-alaista tilintarkastustyötä tehokkaasti ja laadukkaasti. Haluamme toimia omilla kasvoillamme ja vaalimme yksilöllistä asiakaspalvelua.

Image

Tilintarkastuspalveluihimme kuuluu muun muassa

Lakisääteinen tilintarkastus

Erityistilintarkastukset

Todistukset ja lausunnot (mm. liikennelupalausunnot) 

Hanketarkastukset

Muut lakisääteiset tilintarkastajan palvelut

Image