Blogi

Tilintarkastus tarjoaa avaran ikkunan yritysmaailmaan – Lue harjoittelijan kokemuksia työstä JTT:llä!

Image

Tilintarkastus tarjoaa avaran ikkunan yritysmaailmaan – Lue harjoittelijan kokemuksia työstä JTT:llä!

 

Henna Pölönen on työskennellyt JTT:llä tilintarkastuksen harjoittelijana keväät 2021 ja 2022 sekä tilintarkastuksen assistenttina kevään 2023. Ensimmäisen kerran Henna tuli taloon tiimiassistentiksi jo syksyllä 2020. JTT:lle tullessaan Henna opiskeli Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteitä.

JTT on ehtinyt tulla Hennalle työyhteisönä parin vuoden aikana hyvinkin tutuksi. Tässä haastattelussa hän kertoo, millaista työskentely tilintarkastuksen parissa on ollut ja miksi harjoitteluun kannattaa hakea.

Miksi päätit hakea harjoittelijaksi JTT:lle?

Opiskelin pääaineenani laskentatoimea ja verotusta, ja numerot ovat aina kiinnostaneet minua – tämän myötä voisi ajatella, että tilintarkastus olikin alana luonnollinen valinta. Opiskelut aloittaessani tulevaisuuden ammatti ei kuitenkaan ollut täysin selvillä, mutta ajattelin tuon vision selkeytyvän, jos pääsen kerryttämään mahdollisimman laajasti oman alan työkokemusta jo opintojen aikana. Myös suvustani löytyy samankaltaisia urapolkuja, ja sukulaiseni ovatkin sanoneet, että tilintarkastustyö tarjoaa aivan uudenlaisen ikkunan yritysmaailmaan.

Koska JTT on paikallinen joensuulainen yritys, otin tänne yhteyttä ja vierailin toimistolla juttelemassa ja kertomassa omasta taustastani ja opiskelualastani. Sitten sain aloittaa täällä tiimiassistenttina, minkä jälkeen pääsin tilintarkastusharjoittelijaksi.

Millaisia työtehtäviä harjoittelijan päivään kuuluu tilintarkastuksessa?

Periaatteessa jokaisessa tilintarkastustoimeksiannossa työskentelee tiimi, jonka koko vaihtelee toimeksiannosta riippuen. Harjoittelun aikana olen päässyt työskentelemään sekä pienempien että suurempien toimeksiantojen tiimeissä.

Pienemmissä toimeksiannoissa teen perustarkastustyötä, ja kokeneemmat työkaverini tukevat ja neuvovat tarvittavissa lisätoimenpiteissä tai mahdollisissa korjauksissa. Päävastuullinen tilintarkastaja käy aina läpi tekemäni työn ja on päävastuussa tilintarkastuksen toimittamisesta, mutta voin viedä tarkastustyön itsenäisesti alusta loppuun. Suuremmissa toimeksiannoissa minulla on ollut omia osuuksia, ja niissä kokeneemmat tilintarkastajat tekevät haastavammat osa-alueet ja huolehtivat kokonaisuuden katsastuksesta.

Millaisia haasteita työ tarjoaa, ja millaisena koet haasteet itsellesi? 

Tilintarkastuksessa huomaa nopeasti, että eri yhtiöiden toimeksiannot ovat keskenään hyvinkin erilaisia. Toki kaikki tarkastukset etenevät suurin piirtein samalla tyylillä alusta loppuun, mutta koska toimialoja on niin runsaasti ja ne eroavat toisistaan hyvinkin paljon kirjanpidon toteuttamisen osalta, vastaan ei tule koskaan täysin samanlaisia toimeksiantoja. Jokaisen toimeksiannon kohdalla tulee siis perehtyä asiakasyhtiöön ja kirjanpitoon hyvin tarkasti, mikä tuo työhöni haastetta mutta myös monipuolisuutta.

Koska tilintarkastus on lain tarkasti säätelemää toimintaa ja lainsäädäntö sekä erilaiset säännökset muuttuvat jatkuvasti, työssä pärjäämisessä on etuna myös se, että muistaa päivittää osaamistaan jatkuvasti ja pysyy ajan tasalla lain ja säännösten kanssa.

Millaisia onnistumisia ja positiivisia asioita olet kokenut harjoittelussa?

Koen onnistumisena esimerkiksi sen, että saan tietyn toimeksiannon tehtyä alusta loppuun siten, että sen tullessa takaisin päävastuullisen tilintarkastajan läpikäynnistä omassa osuudessani ei ole korjattavaa ja toimeksianto on palautteen mukaan tosi hyvin tehty. Voittajafiiliksiä tulee myös, kun jokin toimeksiannon erä on todella hankala ja saan ratkaistua sen silti itsenäisesti. Onnistuneet toimeksiannot ruokkivat omaa onnistumisen nälkääni ja halua jatkuvaan uuden oppimiseen.

Positiivista on myös se, että tilintarkastus ei ole joidenkin vanhentuneiden mielikuvien mukaista mappikasojen keskellä istumista ja taulukoiden pyörittelyä, vaan työssä ollaan paljon tekemisissä ihmisten kanssa ja koen työn olevan suurelta osin myös asiakaspalvelutyötä. Yleistyvä järjestelmien sähköistyminen näkyy tälläkin alalla, ja niin sanottu papereiden pyörittely itse asiassa vähenee jatkuvasti. Tilintarkastus on siis nimenomaan ihmisläheistä ja asiakaslähtöistä tiimityötä, mikä on ollut itselleni mieluisa yllätys.

Millaisia asiakaspalvelutilanteet ovat?

Asiakkaat ovat meihin yhteydessä jo siinä vaiheessa, kun he etsivät yhtiölleen tilintarkastajaa tai kun he tuovat meille esimerkiksi tarkastusprosessiin liittyviä materiaaleja. Tiimin päävastuullinen tilintarkastaja on yleensä yhteydessä itse yrittäjiin, ja me assistentit kommunikoimme pääsääntöisesti kirjanpitäjien kanssa, mikäli toimeksiannossa on vaikkapa joitakin materiaalipyyntöjä tai muuta selviteltävää.

Koronapandemian aikana kanssakäymiset asiakkaiden kanssa jouduttiin hoitamaan pitkälti etänä, mutta parina viime kevään’ olen itse päässyt tekemään esimerkiksi inventaarikäyntejä asiakkaiden luona – pyrimme aina käymään inventaarin yhteydessä paikan päällä, jos esimerkiksi yhtiön vaihto-omaisuus on merkittävä. On ollut kiva käydä asiakkaiden luona juttelemassa ihmisten kanssa ja nähdä konkreettisesti, miten päivät pyörivät käytännössä. Yrittäjät myös kertovat usein mielellään toiminnastaan, minkä myötä saamme kattavan kuvan yhtiöstä.

Vierailuilla oppii siis todella paljon eri toimialoista, jotka ovat itselleni lähtökohtaisesti vieraita: kun sama yritys sitten tulee tilinpäätöksen valmistuttua tarkastukseen, vierailun myötä minulla on jo valmiiksi selkeä käsitys, millainen asiakkaan yhtiö on ja miten asioita tehdään siellä. Näin asiakasyritykset eivät siis näy vain taulukoina ja lukuina vaan konkreettisina ja yksilöllisinä kokonaisuuksinaan.

Millaisia ajatuksia sinulla on tilintarkastuksesta yleensä ja ehkä tulevana ammattina?

 Tilintarkastus on alana mielestäni tosi mielenkiintoinen, ja omia taitojaan voi kehittää koko ajan. Minulla ei siis ole muutaman kevätkauden työkokemuksen myötä millään tavalla valmis olo tilintarkastajana, vaan työ sisältää toisaalta paljon onnistumisen hetkiä ja toisaalta myös asioita, joissa löytyy vielä opeteltavaa. Koen olevani sellainen ihminen, että jos työ on päivästä toiseen samaa tasapaksua tekemistä, siihen puutuu – haluankin haastaa itseäni, ja ajattelen, että tällä alalla se kyllä onnistuu. Ruokkii siis omaa motivaatiotani, kun voin kehittyä päivä päivältä ja horisontissa on aina tavoitteita, joita voin pyrkiä saavuttamaan.

Tiesin entuudestaan tilintarkastuksen olevan hyvin kevätsesonkipainotteinen työ, ja se huomio on kyllä vahvistunut täällä. Kevät on tilintarkastuksessa intensiivistä aikaa, eli kalenteri on näinä aikoina aika täynnä. Syksypuoli on taas sitten hieman rauhallisempaa aikaa, ja silloin järjestetään esimerkiksi paljon koulutuksia.

Mitä tilintarkastuksesta kiinnostuneen kannattaa mielestäsi pitää mielessä ja ehkä jopa harjoitella itsenäisesti, jos tilintarkastus kiinnostaa? 

Jos mietitään yliopisto-opintoja, niin kirjanpidon kursseista on ollut tässä työssä huomattavasti hyötyä. Kursseista saa hyvän pohjan siihen, miten yhtiön kirjanpito toimii ja miten siitä löydetään kulloinkin tarvittavia asioita. Toki myös esimerkiksi lakiin liittyvien kurssien sisältöjä, kuten tilintarkastuslakiin ja kirjanpitolakiin liittyviä asioita on hyödyllistä hallita. Ei siis toki aivan ulkoa, mutta ainakin niin, että olisi helppo lähteä etsimään tietystä laista tarvittavia tietoja. Näitä voi myös harjoitella itsenäisesti, ja on varmasti ainakin hyödyksi pitää ne mielessä, mikäli niitä on joskus opiskellut.

Vaikka yliopiston opinnot tarjoavat kattavasti perusasioita, olen silti sitä mieltä, että kyllä itse käytännön työ opettaa todella paljon. Opiskeluaikana saa mielestäni siis avaimet työssä suoriutumiseen, mutta harjoittelijan töissä olen itse oppinut ehdottomasti eniten.

Miksi harjoittelijaksi kannattaisi mielestäsi hakea?

Harjoittelu tarjoaa aivan älyttömän hyvää kokemusta, ja tilintarkastustyössä näkee talousmaailman ja yritysmaailman todella laajalla skaalalla, kun pääsee näkemään käytännössä eri toimialojen yhtiöitä sekä tutustumaan niiden liiketoimintaan. Harjoittelu ja sen tuoma osaaminen avaa ovia moneen paikkaan.

JTT:llä on lisäksi rento ilmapiiri ja kiva työyhteisö, ja harjoittelijat otetaan täällä oikein hyvin vastaan. En ole kokenut missään vaiheessa, että jäisin ulkopuoliseksi – päinvastoin. Voisin mielelläni jatkaa tilintarkastajan töitä täällä!


Hae harjoittelijaksi JTT:lle! Rekrytointi ensi keväälle on käynnissä!