template="gourmand";

Tarinamme

Toimintaa jo viidellä vuosikymmenellä

1980-luku

Juuremme ulottuvat 1980-luvulle asti, kun Seppo Åkerlund perusti Joensuun Tilintarkastus Oy:n vuonna 1988. Åkerlund perusti JTT:n ollessaan Osuuspankkiryhmän palveluksessa. Yritys toimi itsenäisenä tilintarkastustoimistona Sepon vielä työskennellessä Osuuspankkiryhmässä aina vuoteen 1996 asti, jolloin Seppo siirtyi yhtiöön kokoaikaiseksi tilintarkastajaksi.

1990-luku

1990-luvun lopusta alkaen toimintamme kehittyi vuosi vuodelta vakaasti siihen pisteeseen, jossa se nyt on Pohjois-Karjalan suurimpana itsenäisenä tilintarkastusyhteisönä. Tämän ovat mahdollistaneet lukuisat ammattitaitoiset työtekijät, jotka omat antaneet oman asiantuntemuksensa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ilman yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa, emme olisi pystyneet kehittämään ja ylläpitämään omaa tarinaamme. Liikaa ei voi myöskään korostaa perustajamme Seppo Åkerlundin roolia yrityksen kehityskulussa.

2020-luku

Vuonna 2020 yrityksessä toteutui hallittu kapulanvaihto, kun JTT:n omistus siirtyi yhteisössä vuosia työskennelleelle Petri Makkoselle. Yhteistyö Sepon kanssa jatkuu, vaikka hän hiljalleen vähentääkin työtuntejaan sekä keskittyy jatkossa enemmän yritysjärjestelyihin ja verotuskysymyksiin. Petristä tuli myös yhtiömme toimitusjohtaja helmikuussa 2020. Toteutettu järjestely turvasi yhtiömme jatkuvuuden itsenäisenä paikallisena toimijana.

Alkuvuodesta 2021 yrityksemme omistuspohja laajeni, kun Pauli Huusko ja Antti Pekkarinen kutsuttiin osakkaiksi. Pauli oli tätä ennen toiminut yrityksessämme tilintarkastuksen asiantuntijana usean vuoden ajan. Antin mukaan tulon myötä aloitimme laajentamaan palveluitamme yritysjärjestelyiden ja neuvonannon osalta. Laajennetun palvelutarjonnan avulla pyrimme vastaamaan yritysten kasvaviin tarpeisiin.

Tulevaisuus

Tulevaisuudessa näemme itsemme niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin merkittävänä talouden asiantuntijapalveluiden tarjoajana. Tavoittelemme kannattavaa kasvua ja haluamme jatkossakin vaalia toiminnassamme hyvää ja saatavilla olevaa palvelua, paikallisuutta ja omilla kasvoilla toimimista. Luotamme, että näistä saamme vankan perustuksen tulevillekin vuosikymmenille.