template="gourmand";
Image

Yritysjärjestelyt

Luotettava neuvonantaja.

JTT Advisory

Toimimme neuvonantajana kaikenkokoisissa yritysjärjestelyissä. Työskentelemme tiiviisti asiakkaamme kanssa tarjoten kokonaisvaltaista tukea ja neuvonantoa. Pyrimme aina tarjoamaan asiakkaillemme helposti lähestyttäviä ja kunkin tilanteen mukaan räätälöityjä palveluita.

Neuvonantajana toimintaamme ohjaavia arvoja ovat luottamuksellisuus, rehellisyys ja ymmärrettävyys. Tavoitteemme on, että avullamme monimutkaistenkin järjestelyiden toteuttaminen on asiakkaalle sujuvaa ja hän saa keskittyä varsinaiseen liiketoimintaan.

Yritysjärjestelypalveluistamme vastaa KTM Antti Pekkarinen. Antin tausta on investointi- ja yrityspankkitoiminnasta, josta hänellä on usean vuoden monipuolinen kokemus erilaisista yritysjärjestelyistä sekä rahoituksesta vieraalla ja omalla pääomalla.
Image

Arvonmääritykset

Arvonmäärittämistä tarvitaan monissa erilaisissa tilanteissa. Arvo voidaan määrittää esimerkiksi yrityksestä, liiketoiminnasta tai yksittäisestä omaisuuserästä. Tyypillisesti arvonmääritys laaditaan yrityskauppatilanteissa, olit sitten myyjä tai ostaja. Tieto yrityksen, tai sen osan, arvosta on myös arvokas informaatio esimerkiksi johdon ja hallituksen strategiatyöhön. 

Toteutamme kuhunkin tilanteeseen sopivan arvonmäärityksen perustuen taloudellisiin faktoihin sekä eri arvonmääritysmenetelmien vankkaan osaamiseen. Tuotamme arvonmäärityksestä selkeän ja ymmärrettävän raportin, josta käy ilmi arvon lisäksi ne oletukset, joihin arvonmääritys perustuu. Raportti tuo uskottavuutta niin sisäisessä kuin ulkoisessakin käytössä.   

Image

Yrityskaupat

Yrityskauppa on aina merkittävä ja ainutlaatuinen tilanne. Se vaatii rohkeutta, huolellista suunnittelua sekä taitoa toteuttaa. Me autamme sinua toteuttamaan yrityskaupan suunnitellusti, luotettavasti ja tehokkaasti. Räätälöimme palvelun aina asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan oli kyseessä yrityksen, sen osan tai liiketoiminnan myyminen tai ostaminen. Pyrkimyksemme on tehdä prosessista asiakkaallemme mahdollisimman helposti lähestyttävä ja ymmärrettävä.   

Voimme avustaa koko yrityskauppaprosessin läpiviemisessä tai vain tietyssä osassa. Palveluihimme kuuluvat arvonmääritykset, myyntimateriaalien laadinta, ostajien tai myyjien kartoitus, sopimusten ja kauppakirjojen laadinta, avustaminen neuvotteluissa sekä neuvoanto järjestelyn rahoitusratkaisuissa. Yhdessä tilintarkastuksen ammattilaistemme kanssa voimme myös toteuttaa due diligence -selvitykset yrityskauppatilanteiden yhteydessä.

Image
Image

Rahoitusratkaisut

Rahoitus ja sen riittävyys on yksi tärkeimmistä osista yrityksen toiminnan turvaamiseksi, oli kyseessä liiketoiminnan kerryttämä tulorahoitus tai ulkoinen rahoitus.

Autamme asiakkaitamme löytämään kuhunkin tilanteeseen sopivan rahoitusratkaisun ja avustamme rahoituksen toteuttamisessa sekä tarvittaessa myös neuvotteluissa. Rahoitustarve voi liittyä normaaliin liiketoimintaan, suurempaan investointiin tai yritysjärjestelyyn. Meillä on vuosien kokemus rahoituksesta vieraalla sekä omalla pääomalla. Tämän ansiosta meillä on vahva ymmärrys rahoittajien näkökulmista ja vaatimuksista. Laadimme asiakkaillemme tulevaisuuteen luotaavat tuloslaskelma-, tase- ja kassavirtalaskelmat rahoitusneuvotteluiden tueksi. Erityisosaamistamme on kassavirtapohjaiset analyysit, jotka ovat keskeinen osa rahoittajien päätöksentekoa ja jo vaatimus esimerkiksi useimmilla pankeilla.

Image

Sukupolvenvaihdokset

Sukupolvenvaihdos on yrityksen omistajuuden vaihtumisen erikoistapaus. Sukupolvenvaihdoksessa on tietyin ehdoin mahdollista saada verohuojennuksia. On myös tavanomaista, että sukupolvenvaihdoksissa käytetään pienempiä kauppahintoja tai lahjoituksia. Sukupolvenvaihdos on usein vuosia kestävä prosessi ja sitä suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon muun muassa toiminnan jatkuvuuteen, verotukseen, yhtiöoikeuteen ja perintöoikeuteen liittyvät tekijät.

Meillä on kokemus useista sukupolvenvaihdostilanteista ja tarjoamme apua muun muassa verotukseen, arvonmääritykseen, yritysjärjestelyihin, asiakirjoihin sekä rahoitukseen liittyen.

Image
Image

Muut yritysjärjestely ja neuvonantopalvelut

Yrityksen perustaminen

Yhtiömuodon muutos

Sulautuminen

Jakautuminen

Liiketoimintasiirto

Osakevaihto

Osakeanti

Osakassopimukset

Tilinpäätösanalyysit

Veroneuvonta