Blogi

Yrityksen sukupolvenvaihdoksen muistilista

Image

Yritysten sukupolvenvaihdokset voivat olla pitkiä prosesseja – hyvin suunniteltu sukupolvenvaihdos on kuitenkin vaivaton toteuttaa

 

Yrityksen sukupolvenvaihdoksessa yrityksen omistus vaihtuu – useimmiten perheen tai lähisukulaisten kesken. Se eroaa normaalista yrityskaupasta. Täyttä kauppahintaa ei välttämättä ole tapana maksaa, vaan kyse on joko täysin lahjaverotukseen kuuluvasta lahjasta tai lahjanluonteisesta kaupasta. Sukupolvenvaihdos mahdollistaa verohuojennuksia tietyin ehdoin.

Yrityksen sukupolvenvaihdoksen tarkoitus on turvata yrityksen toiminnan jatkuvuus. Samalla pyritään löytämään yrityksestä luopuvalle osapuolelle järkevä korvaus elämäntyöstään ja samalla turvata jatkavalle sukupolvelle järkevät ehdot liiketoiminnan jatkamiseen.

Sukupolvenvaihdos voi olla yrittäjille raskaampi prosessi henkisesti kuin käytännössä paperitöiden osalta. Silti sukupolvenvaihdos on usein pidempi hanke kuin muut yrityskaupat ja omistajanvaihdokset. Ajatusta voidaan kypsytellä vuosia tai jopa vuosikymmeniä.

       "Sukupolvenvaihdos on hanke, johon on hyvä varata aikaa suunnitelmallisesti edeten."

Jos vanhemmalla sukupolvella on vaikkapa 100 prosentin omistus yrityksestä, etenee prosessi monesti vaiheittaisena sukupolvenvaihdoksena, jossa jatkava polvi tulee mukaan pienemmällä osuudella. Osuutta voidaan kasvattaa, kunnes omistajuus on lopullisesti vaihtunut. Kannattaa pitää mielessä, että sukupolvenvaihdos on hanke, johon on hyvä varata aikaa suunnitelmallisesti edeten.

Sukupolvenvaihdoksen rahoitus ja yrityksen arvonmääritys

Sukupolvenvaihdoksen ensimmäinen askel on sopivan jatkajan tai jatkajien löytyminen. Tarkoitus on löytää luopuvalle osapuolelle ansaittu korvaus elämäntyöstään ja samalla turvata jatkavalle sukupolvelle järkevät ehdot liiketoiminnan jatkamiseen.


               "Onko tavoitteena saada yrityksestä maksimaalinen hinta vai huojennettu hinta."

Sukupolvenvaihdosta harkitessa on hyvä kysyä, onko tavoitteena saada yrityksestä maksimaalinen hinta vai huojennettu hinta. Tämä keskustelu on hyvä käydä varhaisessa vaiheessa, jotta kaikki osapuolet ovat tilanteesta perillä. Moni empii yritystoiminnan jatkamista, jos edessä näyttää olevan vuosien velkaantuminen.

Jatkavan osapuolen päätöksentekoa helpottaa usein, kun ulkopuolinen asiantuntija käy tilanteen läpi. Jos alustavien laskelmien perusteella näyttää, että sukupolvenvaihdoksessa päästään hyvään lopputulemaan pienillä veroseuraamuksilla ja ilman kohtuutonta lainanottoa, on prosessiin helpompi lähteä mukaan.

Yritys voi tilinpäätöstietojensa perusteella näyttää huomattavasti pienempää arvoa kuin sen varallisuus todella on. Verotuksessa käytetään termiä käypä arvo. Jos tätä ei huomioida, voi edessä olla yllätyksiä, kun esimerkiksi annettu lahja muuttuukin verotuksessa suuremmaksi.

Yritys saattaa myös omistaa kiinteistöjä tai muuta varallisuutta, kuten rahasto-osuuksia tai osakkeita. Sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa määritellään, onko tämä omaisuutta, joka vaihtaa omistajaa, vai tehdäänkö järjestelyitä näiden liiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien osalta.

Yrityksen sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotukseen vaikuttaa luopumistapa: siirtyykö omaisuus yrityksen jatkajalle kaupalla, lahjoitetaanko se, vai kenties lahjanluontoisena kauppana.


     "Siirtyykö omaisuus yrityksen jatkajalle kaupalla, lahjoitetaanko se, vai näiden yhdistelmänä."


Kun yritys siirtyy kaupan kautta, täytyy harkita tarkoin, mille tasolle kauppahinta asetetaan. Lahjanluonteisessa sukupolvenvaihdoksessa katsotaan syntyvän lahjaa siltä osin kuin kauppahinta alittaa verottajan katsoman käyvän arvon. Luopuva osapuoli pystyy myymään tai lahjoittamaan rintaperilliselle yli kymmenen vuotta omistamansa osakkeet yleensä ilman veroseuraamuksia. Jatkava osapuoli välttyy lahjaverolta käyvän arvon mukaisessa kaupassa. Tietyin edellytyksin jatkava voi välttyä lahjaverolta kokonaan tai osin myös lahjanluonteisessa kaupassa.

Huomattaviakin lahjaksi katsottuja summia voidaan saada huojennettua joko täysin tai osittain, mutta siihen on tietyt edellytykset. Kulloisenkin kaupan kohteena pitäisi olla vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista, jotta huojennusta voidaan käyttää. Jatkajan täytyy myös sitoutua yhtiön toimintaan viideksi vuodeksi toimien esimerkiksi hallituksen jäsenenä.

Yrityksen sukupolvenvaihdoksen muistilista

  • Kannattaa varata prosessiin aikaa. Pitkällisen suunnittelun avulla yrityksessä pystytään tekemään sujuvaan siirtymään tähtääviä järjestelyjä.
  • Varmista hyvissä ajoin sukupolvenvaihdoshuojennukset.
  • Kartoita osapuolten toiveet ja tarpeet.
  • Paperitöiltään sukupolvenvaihdos on huomattavasti kevyempi prosessi kuin perinteinen yrityskauppa.

Kaikissa edellä mainituissa ulkopuolinen asiantuntija on avuksi. JTT:llä teemme yrityksen arvonmäärityksen verottajan mallin mukaan. Sen perusteella laskemme, millainen kauppahinta olisi osapuolten intresseille sopivin. Jos on tarvetta hakea verottajalta sitovaa ennakkoratkaisua, autamme asiakasta tekemään hakemuksen. Teemme kauppa- tai lahjakirjoja ja autamme asiakasta kaikissa muissakin kysymyksissä sukupolvenvaihdoksen järjestelyihin liittyen.

Meidät saat helpoiten kiinni lomakkeella osoitteessa: www.jtt.fi/yhteystiedot


Antti Pekkarinen

Osakas, JTT Advisory
0407016640
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.